Hem

 COACHING OCH LEDARSKAPSUTVECKLING VAD ÄR ICF?


ICF står för International Coaching Federation och är en global branschorganisation för coacher, med över 40000 medlemmar över hela världen, som samtliga har genomgått en godkänd utbildning och där de flesta är certifierade. Som medlem i ICF förbinder jag mig att följa deras etiska riktlinjer.


VARFÖR SKA DU TRÄFFA EN COACH?


Har du något du skulle vilja förändra, utveckla, ta tag i? Det där som du gått och tänkt länge på men inte gjort något åt. Det kan handla om att bryta mönster, nå dina mål, öka din arbetslust, öka ditt självförtroende och din självkänsla eller förverkliga en dröm. En coach hjälper dig med förflyttning från nuläge till önskat läge. Coaching är massage för hjärnan, löser upp låsningar och befriar ditt sinne!

 LUCIA: 

 LISA ger                 

 UTVECKLING,        

 COACHING,           

 INSPIRATION och   

 ARBETSGLÄDJE     

Hur kan jag hjälpa dig eller ditt företag att utvecklas?

Boka in ett kostnadsfritt första möte!


JAG ERBJUDER:


INDIVIDUELL COACHING


INDIVIDUELL COACHING I GRUPP (BACKSTAGE)


TEAMCOACHING


FÖRELÄSNING/WORKSHOP:

  • HÅLLBART LEDARSKAP
  • COACHANDE LEDARSKAP
  • COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer


VAD ÄR COACHING?


Coaching är en samtalsbaserad process, som hjälper dig uppnå dina mål. I coaching är utgångspunkten att du själv sitter inne med de bästa lösningarna på dina problem, och det är coachens uppgift att hjälpa dig nå insikter och ta de steg som leder till de utsatta målen. Som coach ansvarar jag för processen, och du som klient för innehållet.

VEM ÄR LISA SANDBORGH?


Jag är ACC-certifierad ICF-coach och diplomerad på professionell nivå (PCC). Jag har också gått en kurs i Teamcoaching.


Efter över 30 års arbete i skolans värld arbetar jag nu som coach och ledarskapskonsult. Jag började som lärare i musik och svenska, men övergick till att bli skolledare, de sista fem åren i skolan var jag rektor på Blackebergs gymnasium i Stockholm.Jag har alltså en lång chefserfarenhet och har genomgått det statliga rektorsprogrammet.


Jag är handladerare för UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) och utbildad handledare för backstagegrupper (en utvecklingsmodell för indviduell coaching i grupp), och jag har en ubildning i teamcoaching.


Genom egna livserfarenheter har jag utvecklat en god balans i livet och fungerande strategier för att arbeta lagom mycket och jag brinner för att hjälpa andra till ett hållbart ledarskap och liv.


Jag har god kommunikativ förmåga, min kreativitet gör att jag har stor förmåga att se saker ur olika perspektiv och min långa erfarenhet av samtal gör att jag känner mig trygg i en coachande roll.

Underkonsult till

Uppdragsgivare 2022