Mina tjänster

MINA TJÄNSTER

INDIVIDUELL COACHING

Tillsammans tar vi fram inrikting, mål och utvecklingssteg som tar dig till ditt önskade läge. Coachingen består av en samtalsserie på 6-12 gånger, ca varannan vecka, 60-90 minuter per tillfälle. Det kan ske genom fysiska möten, videomöten via zoom etc, eller via telefon. 


TEAMCOACHING

Ett team, t ex en ledningsgrupp, ett projektteam eller ett arbetslag, får hjälp att utvecklas och bli högpresterande. Tidsåtgång och upplägg varierar och planeras i samråd med företaget.

Vart är du på väg? Hur ska du gå för att nå dina mål?


Låt mig hjälpa dig förverkliga dina drömmar!

INDIVIDUELL COACHING I GRUPP

Utvecklingsgrupp enligt backstage-modell, där medlemmarna turas om att tillsammans hjälpa någon i gruppen med ett problem/dilemma. Gruppen, på 6-10 ledare eller medarbetare, möts en halvdag i månaden under ett års tid. Jag fungerar som handledare och styr processen.

FÖRELÄSNINGAR/WORKSHOPS

Heldags workshop i coachande ledarskap/coachande förhållningssätt. Teori varvas med praktiska övningar


Föreläsning i hållbart ledarskap med fokus på att minska stress, lära sig prioritera och hitta en balans mellan arbete och fritid.